Tag Archive : فرمانداری

۰

سقز نیوز، مرکز رشد برای حمایت از کارآفرینان شهرستان سقز راه‌اندازی می‌شود

       دسته‌بندی نشده      ۳۰ تیر, ۱۳۹۳

سقز نیوز، معاون فرمانداری سقز با بیان اینکه مراکز رشد یکی از ابزارهاى رشد اقتصادی و مهم ترین حلقه کلیدی در زنجیره ایده تا بازار هستند، گفت: به زودی مرکز رشد شهرستان سقز راه اندازی می شود.

 

Saqqez news