+

۱۷ دیدگاه

 1. ناشناس

  on مرداد ۱۸, ۱۳۹۲ - پاسخ

  عکس های قشنگییه ، ده س خوش .

 2. ناشناس

  on مرداد ۱۸, ۱۳۹۲ - پاسخ

  عکس های قشنگییه ، ده س خوش .

 3. ناشناس

  on مرداد ۱۸, ۱۳۹۲ - پاسخ

  به راستی طبیعت سقز در ایام گوناگون سال زیباست .

 4. ناشناس

  on مرداد ۱۸, ۱۳۹۲ - پاسخ

  به راستی طبیعت سقز در ایام گوناگون سال زیباست .

 5. ناشناس

  on مرداد ۱۸, ۱۳۹۲ - پاسخ

  از مناطق مختلف شهرستان سقز هم عکس به نمایش بگذارید .

 6. ناشناس

  on مرداد ۱۸, ۱۳۹۲ - پاسخ

  از مناطق مختلف شهرستان سقز هم عکس به نمایش بگذارید .

 7. ناشناس

  on مرداد ۱۹, ۱۳۹۲ - پاسخ

  از روستاهای سقز هم عکس تهیه کنید .

 8. ناشناس

  on مرداد ۱۹, ۱۳۹۲ - پاسخ

  از روستاهای سقز هم عکس تهیه کنید .

 9. ناشناس

  on مرداد ۱۹, ۱۳۹۲ - پاسخ

  akshaye zebaye hastand .

 10. ناشناس

  on مرداد ۱۹, ۱۳۹۲ - پاسخ

  akshaye zebaye hastand .

 11. ناشناس

  on مرداد ۲۰, ۱۳۹۲ - پاسخ

  عکس ها بسیار زیبا هستند .

 12. ناشناس

  on مرداد ۲۰, ۱۳۹۲ - پاسخ

  عکس ها بسیار زیبا هستند .

 13. ناشناس

  on مرداد ۲۰, ۱۳۹۲ - پاسخ

  به راستی جوانه . ده س خوش .

 14. ناشناس

  on مرداد ۲۰, ۱۳۹۲ - پاسخ

  به راستی جوانه . ده س خوش .

 15. ناشناس

  on مرداد ۲۱, ۱۳۹۲ - پاسخ

  عکس های بیشتری از سقز بگذارید .

 16. ناشناس

  on مرداد ۲۱, ۱۳۹۲ - پاسخ

  عکس های بیشتری از سقز بگذارید .

 17. شهروندسقزی

  on بهمن ۸, ۱۳۹۵ - پاسخ

  بقوربانی جوانیکان سقز بم من سالیکی دورم لە سقز ئاواتە خوازم بیمو ئە و خاکە جۆانە ی ماچ کم

پاسخ دهید